Донецька школа № 117

  

7 клас

Учебник: Физика. 7 класс:Учебник/ Ф.Я.Божинова, Н.М.Кирюхин,Е.А.Кирюхина. - Х.:Издательство "Ранок",2007.-1992 с.:илл.  http://portfel.at.ua/load/7_klas/fizika/bozhinova/45-1-0-101

 

Тема 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

Урок № 1

 

Тема. Фізиканаукапроприроду.Фізичнітілатафізичніявища.Механічні,теплові,електричні,магнітнітасвітловіявища

Мета  уроку:почати  формування  інтересу  до  вивчення  фізики,  формувати початкові уявлення про фізичні  тіла  та явища, розширити кругозір учнів; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення; виховувати інтерес до предмету

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу.

 

Конспект урока  http://vk.com/doc-45137680_330988449

 

ЗАДАНИЕ

 

1)      Прочитать  § 1. Физика – наука о природе.
2)      Ответить письменно в тетради на контрольные вопросы (стр. 11)
4)      Пройти тест http://interneturok.ru/ua/school/physics/7-klass/vvedenie/chto-izuchaet-fizika?seconds=0

 

 

Урок № 2

 

Тема. Методидослідженняфізичнихявищ.спостереженнятаексперимент.Фізичнівеличинитаїходиниці.Лабораторна  робота  №  1. «Фізичний кабінет та його обладнання.Правилабезпекиуфізичномукабінеті»

Мета  уроку:формування  інтересу  до  вивчення  фізики,  уявлень  про методи наукового дослідження, понять про фізичні величини та їх одиниці; розвивати вміння формувати цілісну картину світу; виховувати інтерес до пізнання світу

Тип уроку:комбінований урок.

      

Конспект урока  http://vk.com/doc-45137680_330988518

 

ЗАДАНИЕ

                              

1)      Прочитать  § 2. Научные методы изучения природы
2)      Ответить письменно в тетради на контрольные вопросы (стр. 15)
3)      Выполнить экспериментальное задание  стр. 15)
4)      Просмотреть видеоурок  http://interneturok.ru/ua/school/physics/7-klass/vvedenie/nablyudeniya-i-opyty
5)      Пройти тест http://interneturok.ru/ua/school/physics/7-klass/vvedenie/nablyudeniya-i-opyty

 

 

 

 

Урок № 3

 

Тема. Вимірюваннятавимірювальніприлади. Лабораторна робота № 2. «ознайомленнязвимірювальнимиприладами.Визначенняціниподілкиприладу».

Мета  уроку:формування навичок визначення ціни поділки вимірювальних приладів  і користування вимірювальними приладами; розвивати практичні вміння і навички по вимірюванню фізичних величин; виховувати інтерес до фізики

Тип уроку:комбінований урок

 

Конспект урока  http://vk.com/doc-45137680_330988562

 

ЗАДАНИЕ

 

 

1)      Прочитать  § 3.  Физические величины. Измерение физических величин.
2)      Выписать основные определения с параграфа
3)      Перечертить таблицу наиболее часто употребляемых приставок ( стр. 19)
4)      Выполнить упражнения № 1, 3, 4, 5 (письменно)
Дополнительно!  Прочитать § 4. Несколько слов о точности измерений

 

 

 

Урок № 4

 

Тема. Навколишнійсвіт,вякомумиживемо.Мікро­,макро­імегасвіти.Простірічас.Послідовність,тривалістьіперіодичністьподій.Одиницічасу. Лабораторна робота №3. «Вимірюваннячасу»

Мета  уроку:   формування уявлень про методи наукового дослідження, про час і його вимірювання; розвивати вміння цілісно сприймати картину світу; формування  інтересу  до  вивчення  фізики

Тип уроку:комбінований урок.

 

Конспект урока  http://vk.com/doc-45137680_330988700

 

ЗАДАНИЕ

 

1)      Прочитать  §5.  Мир, в котором мы живем. Пространство и время
2)      Ответить письменно в тетради на контрольные вопросы (стр. 29)
3)      Выполнить упражнения № 1, 2

 

 

Урок № 5,6

 

Тема. Вимірипростору.Довжинатаодиницідовжини.Площатаодиниціплощі.об’ємтаодиниціоб’єму. Лабораторна робота № 4. «Вимірюваннялінійнихрозмірівтіліплощіповерхні»

Мета  уроку:  ознайомлення  з  вимірами  простору,  відповідними  одиницями та зв’язками між ними; формування навичок вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні; розвивати просторову уяву, логічне мислення; виховувати спостережливість, зацікавленість об’єктами навколишнього світу

Тип уроку:  комбінований урок.

 

Конспект урока  http://vk.com/doc-45137680_331035682

 

 

ЗАДАНИЕ

 

1)   Прочитать конспект урока
2)   Выполнить лабораторную работу ( с конспекта урока или с учебника стр. 32-34)

 

 

Урок № 7

 

Тема. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія зарядженихтіл. Взаємодіямагнітів.силаміравзаємодії.Енергія. Лабораторна  робота №  5. «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідинігазів»

Мета уроку:сформувати початкові уявлення про типи взаємодій, про силу та енергію; розвивати вміння використовувати отриманні знання на практиці, цілісно сприймати картину світу; виховувати спостережливість, самостійність, наполегливість

Тип уроку:комбінований урок.

 

Конспект урока     http://vk.com/doc-45137680_331037887

 

ЗАДАНИЕ

 

 

1) Прочитать §6. Взаимодействие тел.  §7. Сила — мера взаимодействия. Энергия
2) Ответить на контрольные вопросы в учебнике стр. 46 ( письменно в тетради)
3) Выполнить самостаятельную работу с конспекта урока
4) Выполнить лабораторную работу ( с конспекта урока или с учебника стр. 34-37)

 

Урок № 8

 

Тема: Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями. Творцi фiзичної науки. Внесок ук­раїн­ських учених у розвиток фiзики. Навколишнiй свiт, у якому ми живемо.

Мета  уроку:формування  інтересу  до  вивчення  фізики;  розширення кругозору учнів; виховання поваги до історії фізики  і її творців

Тип уроку:комбінований урок.

 

 

Конспект урока  http://vk.com/doc-45137680_331046633

 

ЗАДАНИЕ

 

1)      Прочитать  §8. Творцы физической науки. Вклад украинских ученых в развитие физики
2)      Подготовить сообщение о любом ученом-физике