Донецька школа № 117

  

Управління

 

     Одним із найважливіших завдань, які визначають логіку змін у функціонуванні навчального закладу, є забезпечення якості освіти, яку здобувають випускники.
     Школа має забезпечувати якість освіти в різних напрямах її функціонування, проте першочерговим завданням школи є виховання свідомих компетентних громадян. Тому громадянська освіта стала нині важливою складовою становлення демократичної держави й громадянського суспільства в Україні, що передбачає істотну трансформацію світоглядних орієнтацій і самосвідомості людей та поступово стає невід’ємним компонентом освітнього процесу в загальноосвітній школі.
    
     Одним із основних перспективних завдань освітньої діяльності минулого та наступного навчальних років є підвищення якості гуманітарної освіти.
     Результат діяльності школи – ідеал випускника: духовно-моральна, громадська, практично-орієнтована, фізично і психічно здорова особистість. Випускник сучасної школи, який буде жити і працювати в наступному тисячолітті, постіндустріальному суспільстві, повинен володіти певними якостями особистості.


У 2013-2014 навчальному році педагогічний колектив працює над науково-методичною проблемою:
 

"Розвиток соціально орієнтованої системи навчання

як умова забезпечення рівного доступу до якісної освіти"
 

Задачі на 2013-2014 навчальний рік

  • Формування моральної самооцінки школярів через залучання у виховний процес їх почуттів, духовно-моральних цінностей.
  • Впровадження нових виховних технологій (розробка міні-проектів, патріотичне виховання засобом функціонування військово-патріотичного клубу «Витязь», розвиток духовних якостей у молоді), спрямованих на самопізнання та самовдосконалення особистості кожного учня.
  • Підвищення якості освіти через цілісну систему роботи учня, вчителя та батьків для створення умов вільного розвитку інтелектуальних, духовних та фізичних сил учнів.